I blant oppstår utfordringer og vanskeligheter som gjør at barn og unge ikke alle har det så bra. Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet/familien, miljøet i barnehagen /på skolen eller på fritidsarenaen som vekker uro. 

Er du barn/ungdom?

Trenger du selv hjelp, eller lurer du på om andre trenger hjelp?

I vår kommune finnes det flere å snakke med om bekymringer, tanker, følelser og trivsel. Med andre ord skal du alltid finne noen å snakke med om hva som helst, enten det gjelder deg selv, en venn eller noen i familien.

Om du har god kontakt med en lærer, helsesykepleier, miljøarbeider eller en annen voksen, kan han eller hun hjelpe deg direkte eller finne rett tjeneste til akkurat det du trenger. Helsesykepleier og miljøterapeuter til tilgjengelig på alle skoler i Modum, vi er her for dere. Husk at helsestasjon for ungdom også er åpent for deg for drop in samtale.

Alle som arbeider med barn og unge i kommunen har taushetsplikt og må ha din tillatelse for å involvere andre.

 

Les mer om de ulike tjenestene i vår kommune:
Helsestasjon
Skolehelsetjeneste
Helsestasjon for ungdom
Barnevernet
Familievernkontoret

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge - 116111

Er du voksen?

Hva kan du gjøre når du kjenner på uro for barn eller ungdom, og trenger noen å snakke med?

I vår kommune tar vi alle henvendelser som gjelder barn og unge like alvorlig, enten bekymringen er liten eller stor. Om det er et barn i familien din, vennekretsen eller i nabolaget det gjelder, er det godt å ha en voksen som ser situasjonen til barnet og bidrar til at det  får den oppfølgingen det skal ha. Du kan ta kontakt med alle i kommunen som arbeider med barn. Det kan være lærer/rektor, ansatt i offentlig eller privat barnehage, helsesykepleier, utekontakt, eller du kan henvende deg til Familiens hus.

I kommunen jobber vi sammen med barnet og familien for å sikre at grunnlaget for bekymringen blir håndtert gjennom BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats – som sikrer oppfølging og hjelp.

Les mer om bekymring for barn og unge.

Les mer om de ulike tjenestene i vår kommune

Les mer om alarmtelefonen for barn og unge

 

Er du ansatt?

Hva kan du gjøre når du kjenner på en bekymring for et barn eller en ungdom?

Alle barn har rett til tå ha det trygt og godt, både hjemme, på barnehage/ skole og i fritiden. Som ansatt er du pålagt å handle dersom du opplever en bekymring knyttet til et barn. Det kan være at du er urolig for livssituasjon, familieliv, helse, trivsel på skolen og lignende som kan ha innvirkning på barnet.  Modum kommune er en BTI kommune (Bedre tverrfaglig innsats). Benytt deg av BTI-veilederen for å sikre riktig framgang i situasjonen.

Lær mer om "Er du bekymret for et barn" på bufdir.no
Hvordan snakke med barn?  lær mer på snakkemedbarn.no
Oversikt over hjelpetjenestene i Familiens hus, Modum kommune

 

 

Ved mistanke om vold eller overgrep

Ved mistanke om vold eller overgrep - ta kontakt med ditt lokale barnevernskontor. I Modum er dette Midt-Buskerud barneverntjeneste

Du kan tipse politiet om kriminelle hendelser. Du kan også sende oss opplysninger som kan forhindre en kriminell handling. Ønsker du å si fra om noe som skjer akkurat nå? Ring politiet på 02800. Du kan også klikke her.

Overgripere misbruker internett og mobiltjenester for å utnytte barn seksuelt. Politiet ønsker tips om overgrep på nett. Ring 02800 eller Klikk her

Alarmtelefonen for barn og unge - 116111

Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe. Se info på nettsiden www.116111.no

116111.png

Per sms: 41 71  61 11 

E-post: alarm@116111.no 

På telefon fra utlandet: +47 95 41 17 55