Om tjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av kommunens forebyggende- og helsefremmende tjeneste. Vi har som mål å støtte det enkelte barn i skolen til å oppnå best mulig fysisk og psykisk helse. Vi ønsker å bidra til at barn opplever trygghet og trivsel i skole og nærmiljø. 

Elever og foresatte kan når som helst ta kontakt i forbindelse med fysiske og psykiske plager. Barn som har spesielle behov vil få tilbud om tettere oppfølging.

De som arbeider i skolehelsetjenesten er: helsesykepleier og sykepleier med videreutdanning psykisk helsearbeid, fysioterapeut, Frisklivssentralen, familieterapeut, psykolog og skolelege.

For elever over 16 år er det også et samarbeid med Rask psykisk helsehjelp.

Program barneskole

1. trinn

Helseundersøkelse med helsesykepleier og skolelege.

Foreldremøte; informasjon om tjenesten og generelle råd om ernæring, aktivitet og søvn. Fysioterapeut forteller om valg av skolesekk, aktivitet og sittestilling.

 

2. trinn Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
3. trinn Helseopplysning i grupper om trivsel, kosthold, vennskap, hygiene og søvn (egenomsorg). Måling av høyde og vekt.
4. trinn ”Jeg og humøret mitt” Undervisning og deltagelse på foreldremøte om følelser og Psykologisk førstehjelp
5. trinn Pubertetsundervisning (kroppen). 
6. trinn

Pubertetsundervisning (følelser og svingninger)

Tilbud om vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma.

7. trinn

Pubertetsundervisning (Stress og energi).

Tilbud om HPV vaksine

Program ungdomsskole

8. trinn

Presentasjon av skolehelsetjenesten på foreldremøte og i klassen

Helsesamtale med alle elever. Måling av høyde og vekt

Gruppesamtale om pubertet

#Psykt normalt – undervisningsprogram om psykisk helse

9. trinn

Seksualundervisning

#Psykt normalt – oppfølging av undervisning i 8. klasse

10. trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Prevensjonsopplysning, besøk på Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen bidrar i MOT – programmet på ungdomsskolen. For info om dette: www.mot.no

Program videregående skole

  • Introduksjon av tjenesten i alle klasser på begynnelsen av skoleåret
  • Introduksjon av tjenesten på foreldremøte i VG1 og VG2
  • VG1: VIP, undervisningsprogram om psykisk helse
  • VG3: Tilbud om vaksine mot meningokokksykdom / hjernehinnebetennelse
  • GREP, et tverrfaglig program hvor skolehelsetjenesten bidrar. GREP er et tverrfaglig samarbeid hvor målsettingen er å øke elevenes livsmestringskompetanse. Skolehelsetjenesten bidrar inn i klasser etter behov
  • UngFremdrift: Kurs for de som ønsker. Undervisning om psykisk helse og opplæring i verktøy for selvhjelp.
Kontaktpersoner:

Både Trude og Veronika jobber i skolehelsetjenesten.

Nyttige nettadresser

www.fhi.no (Folkehelseinstituttet)
www.helsedir.no (Helsedirektoratet)
www.barneombudet.no
www.vfb.no (Voksne for barn)
www.bufetat.no (Familievern mm)
www.korspahalsen.no (Røde kors)
www.barnevakten.no
www.melk.no