Slik krav på bistand har du dersom du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det kan dreie seg om hjelp til egenomsorg og personlig stell, å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask og lignende. Denne type hjelp i hjemmet gis som regel hver 4. uke, men blir individuelt vurdert. Du må selv holde utstyr som mopp, vaskemidler, støvsuger og kluter.

Kommunen tar stilling til om du kan få slik hjelp og i hvilket omfang. For å søke om praktisk bistand kan du bruke skjemaet under.