næring modum.jpg

For spørsmål, kontakt rådgiver Trond Arne Ingvoldstad

 

Ledige næringsarealer i Modum pr. sept. 2022

   

Sysle (avsatt til næring)

20 mål

 

 

Sysle, Holemoen (avsatt til næring, planlagt regulert)

8 mål

 

Vikersund Næringspark (reguleringsplan under utarbeidelse)

40 mål

 

Vikersund, Løkkeveien (avsatt til næring)

4 mål

 

 

Vikersund, Nedmarken

3 mål

 

 

Geithus, Katfossområdet (avsatt til næring)

30-40 mål

 

 

Geithus, Ilenkleiva

4 mål

 

 

Åmot, Elko (avsatt til næring)

8 mål

 

 

Ledige næringslokaler i Modum pr. sept. 2022

Nyhusveien 287 (Snarum Bygg)

100 m2 kontor

 

 

Sysletjernveien 10 (Elart)

50-100 m2 kontor

 

550 m2 prod./lager

Kaggefossveien 40 (Drammenshytta)

2500 m2 prod.lok.

 

 

Hovdeveien 4 (Europris)

123/225 m2 kontor

 

1080 m2 butikklokale

Vikersundgata 17

Kontor-/butikklokale

 

 

Vikersundgata 31 (Sentrumsgården)

150 m2 kontor

 

 

Geithusveien 118

26 m2 kontor

 

40 m2 lager

Vikersundgata 32 (Kiwi-bygget)

50-450 m2 butikklokale

 

 

Øvre Nedmarken 10

140 m2 kontor

 

 

Ilenkleiva

240 m2 lager/verksted

 

(ferdig vår 2023)

Gravfossveien (Drammenselva)

Kontor og lager

 

(Mer vil komme)

Sporpindveien 7 (Elko)

Lager og produksjon

 

 

Åmotsbakken (Saga)

475 m2 kontor

 

(15 kontor, møterom mm)