I tillegg til tilbudet på Furumo kunstisbane, tilrettelegger kommunen hver vinter flere mindre skøytebaner rundt om i bygda.