I tillegg til tilbudet på Furumo kunstisbane, tilrettelegger kommunen hver vinter flere mindre skøytebaner rundt om i bygda. 

En oversikt over disse kommer når sesongen er her igjen, da det varierer noe fra år til år hvilke områder som benyttes til dette.