Badeveien bofellesskap består av 9 leiligheter tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemminger. Bofellesskapet er døgnbemannet.

Vi har fokus på mestring av dagliglivets gjøremål, deltagelse i tilrettelagte aktiviteter og sosialt fellesskap.

Beboere ved Badeveien bofellesskap regnes som hjemmeboende.

For å bli tildelt bolig må det søkes gjennom Tildelingskontoret. Tjenester i boligen gis etter en individuell vurdering.