Her finner du en oversikt over alle barnehagene i Modum

Kommunale barnehager

Barnas Hus barnehage

Åpningstid: 06:45 – 17:00
Alder: 0 – 6 år
Avdelinger: 3
Adresse: Rådyrveien 6, 3370 Vikersund
Telefon: 948 76 124
E-post: barnashus@modum.kommune.no
Skolekrets: Vikersund


Brunes naturbarnehage

Åpningstid: 06:45 – 17:00
Alder: 0 – 6 år
Avdelinger: 3
Adresse: Brunesveien 73, 3370 Vikersund
Telefon: 32 77 83 15
E-post: brunes@modum.kommune.no
Skolekrets: Vikersund


Bårudåsen barnehage 

Åpningstid: 06:45 - 17:00
Alder: 0 - 6 år
Avdelinger: 3
Adresse: Stadionveien 7, 3340 Åmot
Telefon: 452 61 690
E-post: barudasen@modum.kommune.no
Skolekrets: Åmot


Kroka barnehage

Åpningstid: 06:45 – 17:00
Alder: 0 – 6 år
Avdelinger: 3
Adresse: Fossveien 2, 3370 Vikersund
Telefon: 911 96 340
E-post: kroka@modum.kommune.no
Skolekrets: Vikersund


Mælumenga barnehage

Åpningstid: 06:45 – 17:00
Alder: 0 – 6 år
Avdelinger: 4
Adresse: Melumveien 2, 3340 Åmot
Telefon: 32 78 66 40
E-post: melumenga@modum.kommune.no
Skolekrets: Enger


Nordbråten barnehage

Åpningstid: 06:45 – 17:00
Alder: 0 – 6 år
Avdelinger: 4
Adresse: Setersbergveien 50, 3340 Åmot
Telefon: 456 58 399
E-post: ​nordbraten@modum.kommune.no
Skolekrets: Buskerud


Skredsvikmoen barnehage

Åpningstid: 06:45 – 17:00
Alder: 0 – 6 år
Avdelinger: 7
Adresse: Skredsvikmoen 55, 3360 Geithus
Telefon: 902 71 306
E-post: skredsvikmoen@modum.kommune.no
Skolekrets: Stalsberg

Private barnehager

Lenke til de private barnehagene Skolekrets
   
Bøen barnehage Sysle
Drolsum naturbarnehage Sysle
Fure barnehage Vikersund
Kilden barnehage Vikersund
Kjemperud FUS barnehage Stalsberg
Læringsverkstedet Åmot barnehage Buskerud
Lønneberget barnehage Sysle