Elevenes digitale enheter

Modumskolen benytter iPad på 1. til 4. trinn, og PC på 5. til 10. trinn. 

Alle elevene har hver sin digitale enhet.

Book Creator

Book Creator er en app for å lage sammensatte tekster som en digital bok.

I Book Creator kan det settes inn bilder, tekst, film, tale, musikk og hyperlenker. En digital bok kan være til god hjelp for en elev som sliter med lesing og skriving, kan få hjelp til avkoding og også få støtte i bilder til å hente meningen ut av teksten. I boken får du lest opp teksten med syntetisk tale, men du får også lest opp hele boken ved å trykke på «Read to me», og presentasjonen kan lagres som film.

Les mer om Book Creator

Creaza

Creaza gir tilgang på verktøy for lydredigering, animasjon og tankekart.

I verktøyet AudioEditor lager man podkaster og lydmikser. AudioEditor er tidslinjebasert med flere lydspor og inneholder hundrevis av integrerte lydklipp, både musikk og lydeffekter. Disse lydklippene kan kombineres med dine egne opplastede lydfiler. Du kan også gjøre lydopptak direkte i verktøyet.

I verktøyet Cartoonist skaper man digitale fortellinger, tegneserier og filmer. Cartoonist består av en rekke ulike innholdsunivers, bakgrunner, karakterer, rekvisita, tekstelementer, lydfiler og videoklipp. Dette innholdet kan kombineres med brukernes egne opplastede bilder, lydfiler og videoklipp. I tillegg kan du spille inn lyd.

I verktøyet Mindomo lager man tankekart med tekst, lenker, bilder, video og lyd. Kombiner innhold fra nettet med Mindomos bibliotek og dine egne opplastede filer. Tankekartene kan enkelt gjøres om til presentasjoner. Man kan også samarbeide i sanntid.

Les mer om Creaza

Microsoft 365

Microsoft 365, med hovedvekt på appene Teams og OneNote, er digital læringsplattform for elever på 5. til 10. trinn i Modumskolen.

Alle elever og ansatte i Modumskolen har tilgang til Microsoft 365 og apper som Word, PowerPoint, Excel, Teams og OneNote. Appene kan åpnes rett i en nettleser, eller lastes ned på en smarttelefon, nettbrett, Mac eller PC.

Ved hjemmeundervisning, brukes en tilpasset versjon av Teams på 1. til 4. trinn.

Logg inn

Showbie

Showbie er digital læringsplattform for 1. til 4. trinn i Modumskolen. Elevene logger inn med Feide.

Med Showbie kan lærer opprette digitale klasserom, dele oppgaver, planer, gjøremål, mapper og vurderinger til elevene.  

Elevene får tilbakemelding enten muntlig eller skriftlig på arbeidet de har gjort. Det åpner opp for mer dialog i selve læringsprosessen. 

Lærer kan opprette egne grupper i tillegg til klasser og er fin å bruke til bla intensive lesekurs.

Logg inn i Showbie

Les mer om Showbie

Skoleskrift 3

Skoleskrift 3 er et skriveprogram, et tastelydsprogram med talesyntese som leser innleste bokstavlyder og ord når elevene skriver. Når bokstavlyden trykkes ned, høres bokstavlyden samtidig. Talesyntesen leser opp ordet når en trykker på mellomromstasten, og hele setningen ved skilletegn. Bokstavene på skjermen ser ut som de bokstavene en lærer seg å skrive for hånd.  

Appen er et godt verktøy som kan benyttes i lesemetodikken «Skrive seg til lesing med lydstøtte» (STL+).  

I Skoleskrift 3 kan man legge inn bilder til teksten som skal skrives.

Les mer om Skoleskrift

Les mer om STL+

Transponder Meldingsbok

Transponder Meldingsbok er Modumskolenes løsning for kommunikasjon med hjemmet.

Les mer om Transponder Meldingsbok