Avdelingene

Askeladden
Avdeling Askeladden er for barn fra 3 til 6 år.

Tyrihans
Avdeling Tyrihans er for barn fra 3 til 6 år.

Veslefrikk
Avdeling Veslefrikk er for barn fra 1 til 3 år.

Visjon og verdier

Vår visjon: Leke, lære, mestre. I vår barnehage er voksne støttende, engasjerte og nysgjerrige, og de har fokus på visjonen i hverdagen vår. 

Vårt mål: Hvert enkelt barn skal utvikle et positivt selvbilde og god sosial kompetanse gjennom LEK og lekende læring.

Vi er opptatt av å styrke sosial kompetanse, og ha fokus på lek. Dette gjøres gjennom tema, samlingsstunder, barns medvirkning, turer, aktiviteter, her-og-nå øyeblikk, gode møter, barns opplevelser gjennom øvelse, erfaringer og mestring. Dette foregår sammen med støttende og reflekterte voksne som regulerer seg til barnet og gruppen.