Om barnehagen

I 2011 stod barnehagen vår ferdig etter en totalrenovering.

Nærmiljøet vårt gir oss mange fine muligheter for et aktivt uteliv, noe vi benytter oss mye av. Vi er med på andelslandbruk med Wiger gård som ligger på Kleiva. Der får vi innblikk og direkte opplevelser med jordbruk, gårdsdyr, såing og innhøsting av ulike frukt og grønnsaker.

Avdelingene

Askeladden
Avdeling Askeladden er for barn fra 2 til 6 år.

Tyrihans
Avdeling Tyrihans er for barn fra 2 til 6 år.

Veslefrikk
Avdeling Veslefrikk er for barn fra 1 til 3 år.

Visjon og verdier

Vår visjon: Leke, lære, mestre. I vår barnehage er voksne støttende, engasjerte og nysgjerrige, og de har fokus på visjonen i hverdagen vår. 

Vårt mål: Hvert enkelt barn skal utvikle et positivt selvbilde og god sosial kompetanse gjennom LEK og lekende læring.

Vi er opptatt av å styrke sosial kompetanse, og ha fokus på lek. Dette gjøres gjennom tema, samlingsstunder, barns medvirkning, turer, aktiviteter, her-og-nå øyeblikk, gode møter, barns opplevelser gjennom øvelse, erfaringer og mestring. Dette foregår sammen med støttende og reflekterte voksne som regulerer seg til barnet og gruppen.