Avdelingene

Måne
Avdeling Måne er en storbarnsavdeling for barn i alderen 3 - 6 år.

Se årsplan for avdelingen.

Sol
Avdeling Sol er en småbarnsavdeling for barn i alderen 0 - 3 år.

Se årsplan for avdelingen.

Stjerne
Avdeling Stjerne er en storbarnsavdeling for barn i alderen 3-6 år.

Se årsplan for avdelingen.

Tellus
Avdeling Tellus er en småbarnsavdeling for barn i alderen 0 - 3 år.

Se årsplan for avdelingen.

Visjon og verdier

Vår visjon: Vi skal gi barna «Røtter og vinger til å mestre livet nå og i fremtiden.»

Vi i barnehagen skal bidra til at barna gleder seg til hver dag som kommer, og at de får et godt fundament til å mestre livet videre. For oss i Kroka barnehage innebærer det fokus på fysisk og psykisk helse, språk og sosial kompetanse. Dette krever bevisste og kompetente voksne som tar ansvar.