Om barnehagen

Vi har nærhet til gode turområder med mulighet for lek og aktivitet og gangavstand til Vikersund sentrum med bibliotek, fotballbane og mer.

Avdelingene

Måne
Avdeling Måne er en storbarnsavdeling for barn i alderen 2 - 6 år.

Sol
Avdeling Sol er en småbarnsavdeling for barn i alderen 0 - 3 år.

Stjerne
Avdeling Stjerne er en storbarnsavdeling for barn i alderen 2 - 6 år.

Visjon og verdier

Vår visjon: Vi skal gi barna «Røtter og vinger til å mestre livet nå og i fremtiden.»

Vi i barnehagen skal bidra til at barna gleder seg til hver dag som kommer, og at de får et godt fundament til å mestre livet videre. For oss i Kroka barnehage innebærer det fokus på fysisk og psykisk helse, språk og sosial kompetanse. Dette krever bevisste og kompetente voksne som tar ansvar.