Gudrun og Per Mørk`s stipend

Gudrun og Per Mørk`s stipend for lovende musikkutøvere fra Modum kulturskole

 • Stipendet tildeles unge musikkutøvere (nåværende og tidligere elever på Modum kulturskole) som kan vise til et talent ut over det vanlige og som ønsker å utvikle seg videre med satsing på studier
 • Stipendbeløpet er kr 10.000 og forsøkes deles ut i forbindelse med et arrangement hvert år. For 2022 deles stipendet ut i løpet av våren 2023.
 • Kandidaten må selv søke stipendet innen 31. desember 2023.
 • Lærerkollegiet på kulturskolen drøfter sammen med rektor eventuelle kandidater. Rektor på kulturskolen tar den endelige avgjørelsen
 • Beløpet forutsettes anvendt til musikkformål. Eksempel kan være kjøp av instrument og noter, studiereise eller deltakelse på seminarer knyttet til faget.
 • Kandidaten må, innen ett år, gi en konsert eller opptreden alene, eller sammen med musikkvenner et sted i Modum.
 • Arrangementet skjer i samarbeid med kulturskolen i Modum.

Kandidaten må selv søke stipendet innen 31.desember 2023. Benytt elektronisk søknadsskjema: Gudrun og Per Mørks stipend for lovende musikkutøvere - Søknad - Modum kommune

Spørsmål om utlysningen kan rettes til kulturskolerektor Olga Alexandra Holt: olga.alexandra.holter@modum.kommune.no /907 77 226.

Tidligere stipendmottakere:

2006 Hilde Kjøll fiolin 5. januar Modum bibliotek
Signhild Wærsted dans
2007 Guro Haugen piano 16.desember Modum kulturhus
2008 Håvard Enstad piano   Festsalen, Modum Bad
2009 Stine Lindseth el-gitar 28. desember Åmot kirke
2010 Tom Are Skinstad trompet 10. desember Åmot kirke
2011 Marie Stubbhaug gitar 3. desember Åmot kirke
2012 Trym Gjermundbo slagverk 29. november Åmot kirke
2016 Sondre Tandberg gitar 20. februar 2017 Modum kulturhus
2017 Ole Henrik Bottolfs slagverk 5. mars 2018 Modum kulturhus
2018 Liam Howley gitar 18. mars 2018 Modum kulturhus
2019 Adrian Leander Nes piano 13. juni  Modum kulturhus
2021 Ingrid Martinsen Persen piano 10. juni 2022 Modum kulturhus
2022 Sara Essaih sang 9. juni Modum kulturhus

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Drømmestipendet

Driver du med dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og annet kunstnerisk aktivitet? Da kan du sende en søknad om å bli nominert som Modum kommunes kandidat til Drømmestipendet. I 2018 må du være født tidligst i 1998 og senest i 2005, for å bli nominert til Drømmestipendet. Det er rektor i kulturskolen som nominerer kandidat fra kommunen, og en jury som velger ut de 100 heldige etterpå, som hver vinner et stipend på 15 000 kr.

Søknaden må inneholde:

 • Navn
 • Fødselsår
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kategori
 • Et bilde i filformatene jpg eller png
 • En beskrivelse av deg
 • Beskrivelsen av DRØMMEN din
 • Dokumentasjon av kunstneriske ferdigheter, samt et samtykkeskjema

Søknaden sendes til Modum kulturskole, postboks 38, 3371 Vikersund

Les mer om Drømmestipendet her!  Ta kontakt med kulturskolens lærere eller administrasjon for mer informasjon.