Geithus bofellesskap (GBF) er tilrettelagt for mennesker med ulike type psykiske lidelser, rusproblematikk eller andre utfordringer som gjør at de har behov for forutsigbarhet og trygge rammer. Det er 19 leiligheter der.

Vi ønsker å legge til rette slik at beboerne kan mestre dagliglivet på best mulig måte.
Gjennom ulike aktivitetstilbud vektlegger Geithus bofellesskap en aktiv brukerrolle i hverdagen.
Målet er å fremme følelsen av mestring, selvstendighet og økt livskvalitet.