Det kommunale gatelysnettet består av cirka 2 500 lampepunkter. Vedlikeholdet av dette er satt bort til Midtnett.