Modum kommune har ansvar for cirka 125 kilometer med kommunale veier. Av dette er 24 kilometer gangvei. 
Brøyting og strøing av kommunale veier, fortau og plasser utføres av Modum kommunes egne mannskaper og ved hjelp av innleide entreprenører. Veier som til enhver tid prioriteres ved snøfall er veier til skoler og barnehager.
Brøyting og strøing av fylkes- og riksveier utføres av fylkeskommunen/ Statens vegvesen. Det samme gjelder gangveiene.
Her finner du kommunal veiliste

Klager og innspill på kommunal brøyting eller snørydding

Har du klager eller innspill til kommunens brøting, ber vi deg melde fra i vår meldingstjeneste (se under). Dette som uteglemte brøytepunkter, mangelfull brøyting, standard på brøyting eller andre innspill.
Da kommer din beskjed i rette hender. 
Vi ber deg ta hensyn til at det tar tid å komme over brøyterodene våre. Har det ikke brøytet, kan det være at mannskapene er på vei.
Vi ber deg også lese i tekst under, slik at du vet hvilke regler som gjelder.

 

Meld klager og innspill her 

Brøyting

Grensen for når vi kaller ut brøytemannskapet kan variere. Vi ser an snøfallet, og noen ganger venter vi, slik at vi får med det meste på en runde. Er det vedvarende snøfall brøytes det oftere.

Generelt brøytes det ved over 5 cm våt snø og 10 cm tørr snø. Ved snøfall om natten etterstrebes det at veier er gjennombrøytet innen kl. 06.00 på hverdager, og innen kl. 09.00 på søndager og helligdager.

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få snø brøytet inn i innkjørselen. Beboere må selv rydde egen innkjørsel. 
Det er ikke tillatt å legge snø fra innkjørselen ut på fortauet eller i veibanen.

Strøing

Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem. Fortau og gang-/sykkelveier brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. 

Kommunen bruker bare grus til strøing. Strøing gjøres etter oppsatte strøruter og i spesielt bratte og vanskelige bakker samt i kurver og foran veikryss når normalt vinterutrustede biler og personer har vanskelig for å komme sikkert fram.

Strøing av offentlige plasser, fortau og gang- og sykkelveger prioriteres og utføres jevnlig når forholdene tilsier det.

Modum kommune foretar ikke salting på våre kommunale veier.

Har du innspill til strøing av kommunens veier, meld dette her:

Klager og innspill strøing 

Hva vi forventer av deg?

 • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene; enten du går, sykler eller kjører
 • At du parkerer slik at brøytebilen kommer frem
 • At du selv rydder egen innkjørsel
 • At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i veien
 • At du har forståelse for at det faktisk tar tid å brøyte, og at brøytemannskapene ikke kan være flere steder samtidig.
 • At det blir tatt løpende avgjørelser når det er fornuftig å brøyte eller strø. Dette som ved væromslag.

Husk også å tenke sikkerhet

 

 • Hold god avstand til brøytebilen
 • Plasser kjøretøy godt ut på høyre side av veien
  • Er du gående - gå over på motsatt side
  • Ha på refleks
  • Pass spesielt på barn

Renovasjon på vinteren

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Glatt føre og snø kan føre til forsinkelser og utsatt  avfallsinnsamling, og i verste fall gå ut over sikkerheten. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte. 

Du kan bidra til en tryggere og bedre hverdag for våre renovatører:

 • Måk snø rundt avfallsbeholderne og frem til veien.
 • Fei snøen av lokket
 • Sørg for at beholderen og lokket ikke har frosset fast. 
 • Strø godt fra veien der renovasjonsbilen stopper og helt frem til avfallsbeholderne. 
  Kilde: RfDs hjemmeside