Privatpersoner, bedrifter og andre som skal koble seg til Modum kommunes vann og avløpsnett, kalt sanitærabonnement, må kontakte rørlegger. 

Rørlegger kontakter kommunen, ordner med papirarbeidet og andre praktiske forhold som måtte dukke opp.

Kommunen sitter på kart over både vann og avløp, og ønsker å bistå for å forenkle arbeidet så mye som mulig. 

 

Skjema for rørleggere som skal søke om tilkobling finner du nedenfor. Det samme gjelder Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer, samt avtalevilkår for tilknytning. 

Du finner annen relevant informasjon i VA-normen her.