98 prosent av abonnentene på de kommunale vannverkene i Modum har installert vannmålere.

Kommunen eier og betaler vannmåleren. Huseier betaler installasjon i eget hus. 

Vannmålere skal installeres av godkjent rørleggerfirma, som henter måleren hos kommunen. 

Kommunen skifter ut målere som er eldre enn åtte år. 

For avlesing av vannmåler forbruk 2019 GÅ TIL DENNE SIDEN