De som ikke er tilkoblet et kommunalt avløpsnett skal ta kontakt med "Tilsynskontoret for små avløpsanlegg". De har tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. 

Tilsynskontoret er et samarbeid mellom Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.