Tillatt akseltrykk på kommunale veier reguleres gjennom veilister fra Statens vegvesen. Disse kan du finne her. 

Hver vår innføres det telerestriksjoner på endel kommunale veier i Modum. Telerestriksjonene kunngjøres på kommunens nettside og i lokalavisen.
Gjeldende liste over tillatt aksellast på kommunale veier finner du i menyen nedenfor.