Arbeid på og ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. 
Det fremgår av vegloven at ingen må foreta arbeid på, under, over eller ved offentlig vei uten tillatelse fra vegmyndighetene. 
Det er viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Det er Statens Vegvesens håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" 
som gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeid på og ved vei skal varsles og sikres. 
Dette gjelder alle offentlige veier i Norge, også kommunale. 

Her kan du søke om gravetillatelse eller arbeidsvarsling (Rosyweb)

 

Noen gode råd på veien:

Mange bruker Visio, og trafikkskilter til bruk i Visio finnes her. 
For de som ikke bruker Visio, kan håndtegninger av god kvalitet scannes inn og legges ved søknaden.