Det finnes mange kommunale parkeringsplasser, til daglig bruk for innbyggere og besøkende.

Det er ikke tillatt å hensette kjøretøy eller gjenstander på de kommunale parkeringsplassene.