Det finnes mange kommunale parkeringsplasser, til daglig bruk for innbyggere og besøkende.

Det er ikke tillatt å hensette kjøretøy eller gjenstander på de kommunale parkeringsplassene. 

Har du meldinger om slikt, setter vi pris på om du melder inn dette

Innspill om kommunens parkeringsplasser