Kommunen feier hver vår alle asfalterte kommunale gater og plasser. 
Husk at dette tar tid. Hvis “ditt” område ikke er feiet, kan det være at kommunens manskaper ennå ikke har rukket dette.

Har du innspill til kommunens feiing, meld det i vår elektroniske meldingstjeneste. Din melding kommer da i rette hender, og vil bli vurdert.

Klager og innspill feiing her