Kommunen feier hver vår alle asfalterte kommunale gater og plasser.