Rehabiliteringsopphold

Rehabiliteringsopphold 
Du kan få/søke ett av våre rehabiliteringstilbud etter sykehusopphold, eventuelt innlegges fra hjemmet.

Inntakskriteriene for rehabiliteringsopphold er:

  • Du må ha et rehabiliteringspotensiale
  • Du må ha et mål med oppholdet
  • Du må være motivert og i stand til å gjennomføre et rehabiliteringsopphold
  • Du må være innstilt på å daglig jobbe mot dine invividuelle mål

Med utgangspunkt i ditt individuelle mål for oppholdet utarbeides det en tiltaksplan. Ved behov innkalles det til møter med andre hjelpeinstanser og/eller familie.

I forbindelse med utskrivning kan tilrettelegging i hjemmet ditt være aktuelt. Etter et rehabiliteringsopphold vil fastlegen din motta en tverrfaglig sluttrapport.
De som ikke mottar tjenester fra kommunen, får en telefonisk oppfølging to  uker etter oppholdets slutt.

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tilbud til hjemmeboende og personer som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger rehabilitering for å kunne bo hjemme.

Rullerende opphold

Rullerende opphold er faste jevnlige korttidsopphold og gis som avlastningstiltak til pårørende som har stor omsorgsbyrde. 

Observasjonsopphold

Et observasjonsopphold er et opphold der det ikke er behov for medisinsk behandling, kun observasjon og eventuelt kartlegging. Tjenestetilbudet kan benyttes direkte etter et sykehusopphold.