Illustrasjon til årsmeldingerVed siden av budsjett og regnskap, er årsmeldingen ett av kommunens viktigste styringsdokumenter.
Formålet er at man gjennom tilleggsopplysninger og forklaringer, og supplerer disse med faglige og skjønnsmessige vurderinger for å fastslå hvordan utviklingen er, og om ting går som planlagt