Du kan søke deg fram til vedtatte og igangssatte reguleringsplaner via Modum kommunes kartportal.
Søk på Arealplaner og Reguleringsplaner begge i venstre marg.
Ved å trykke på "Link" kommer du til tekstdelen

Du finner kartportalen her