Vi ønsker alle velkommen innom. Du kan komme når du selv ønsker, eller du kan ringe og gjøre en avtale.

Servicetorget har følgende tjenestetilbud:

 • Gi informasjon, råd og veiledning om kommunale tjenester.
 • Vi kan henvise deg til rette vedkommende/saksbehandler
 • Gi deg søknadsskjemaer for kommunale tjenester
 • Opplyninger om kommunale vedtekter/forskrifter
 • Skaffe saksdokumenter til politiske møter
 • Informasjon om og skjema andre offentlige instanser, f.eks Skatteetaten ved likningskontor og folkeregister
 • Prøveflasker og skjema for private drikkevannsprøver
 • Bevitne "rett kopi"
 • Informere om turkart og forslag
 • Informere om borgerlig vigsel
 • Medansvar for kommunal informasjon og kommunens nettsider
 • Ansvar for gjennomføring av NRK sin årlige TV-aksjon