Økonomiavdelingen ivaretar kommunens oppgaver i tilknytning innfordring av kommunale krav.

Innkreving 32 78 93 27
Vera.kristiansen@modum.kommune.no

 

Videre har avdelingen ansvar knyttet til kommunens budsjett, lønn og regnskap.
Generelle henvendelser 32 78 93 00
kommunekassen@modum.kommune.no

Faktura

Fakturamottak 32 78 93 00
fakturamottak@modum.kommune.no

Fakturaavdeling 32 78 93 00
fakturering@modum.kommune.no 
Send henvendelser som gjelder fakturaer utsendt fra Modum kommune, som  barnehage, SFO, helsetjenester, kommunale avgifter osv hit. Vi kan være behjelpelige med spørsmål om kopi av faktura, utsettelse av betaling, delebetaling, spørsmål rundt purring og inkasso, samt spørsmål eller saker som gjelder kommunale avgifter.
Spørsmål rundt det som blir fakturert må den enkelte etat kontaktes.
Ved saker som gjelder avtalegiro, efaktura eller Vipps må den bankforbindelsen som benyttes kontaktes.

Skatteinnkrever/kemner

1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Der kan du også finne svar på mange spørsmål, og du har mulighet til å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, samt klager via nett.
Du kommer ellers i kontakt med Skatteetaten via chat, Facebook eller på telefon 800 80 000 

Lønn

Lønnsavdelingen er stasjonert på Øvre Eiker rådhus, i et samarbeid med Øvre Eiker og Lier.
Så langt det lar seg gjøre, foretrekkes bruk av e-post
lonnmodum@ovre-eiker.kommune.no
Anita.Larsen@ovre-eiker.kommune.no - +4732251295
Alexandra.Astrom@ovre-eiker.kommune.no - +4732251297