HR-avdelingen har ansvar for personalforvaltning, rådgivning innenfor personalområdet, arbeidsgiverpolitikk, prosesser og utvikling innen HR og organisasjonsutvikling. 

Avdelingen ivaretar også funksjonene HMS, IA og nærværsarbeid.