Kommunens innkjøpsrådgiver bidrar til at kommunens anskaffelser blir gjennomført i tråd med regelverket.

I det ligger blant annet:
- Lede kommunens innkjøpsarbeid, herunder gjennomføre anskaffelser
- Påse at anbudskonkurranser skjer ihht lov og forskrift om offentlige anskaffelser
- Bidra til oppfølging av resultater og kontrakter, herunder identifisere forbedringsområder
- Rådgivning og opplæring av ledereog øvrige ansatte innenfor fagområdet
- Delta i samarbeid med andre faggrupper og kommuner
- Holde oversikt over og følge opp kommunens rammeavtaler