Kommunens kommunikasjonsrådgiver bidrar til at kommunens interne og eksterne informasjon skal være best mulig.
I det ligger blant annet ansvar  for
- Hjemmesiden
- Sosiale medier
- Mediekontakt
- Grafisk profil
- Språk i brev og saksfremstillinger. 
- Innbyggerkontakt
- Omdømmearbeid