Ungdommens kommunestyre (UKS) samler tre representanter fra hver barne- og ungdomsskole i Modum en gang hvert halvår. Møtene er i kommunestyresalen og følger møteregler for ordinære kommunestyremøter. Blant annet må den som skal si noe, stå på talerstolen og henvende seg til ordfører.
Sakspapirer sendes ut til elevrådene ca en måned før møtet slik at representantene kan forberede seg.