Kommunestyret

Kommunestyret består av 35 representanter, samt varamedlemmer.
Alle medlemmer og varamedlemmer er valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år.

Her finner du navn og kontaktopplysninger på valgte medlemmer av kommunestyret 2023-2027


 

Formannskapsmodellen

Det er kommunestyret som velger 11 representanter til formannskapet, samt syv medlemmer til de øvrige politiske utvalgene. Det velges også vararepresentanter.
I Modum kommune velges representantene til utvalgene etter forholdstallsprinsippet. 

Det vil si at hvert parti er representert med sin prosentvise andel i formannskapet, hovedutalg, samt i styrer, råd og utvalg.
Samarbeides på det på tvers av partier, skal den prosentvise andelen også speile de samarbeidene partiers prosentvise oppslutning.
 

 

 

 

Demokratisk medvirkning

De demokratiske prosessene i kommunen skal vises i det politiske systemet. Det er det representative utvalget av foilket som tar avgjørelsene.
Men så langt det er mulig ønsker en også innspill og ideer fra innbyggere som ikke er folkevalgte.
Dette kan skje når de tinviteres til høringer, i direkte kontakt med politikere, i avisinnlegg eller at man på andre måter tar kontakt med politikere eller administrasjon.
Et annet sted å denne siden kan du lese hvordan du kan oppnå kontakt eller komme med innspill.

I tillegg har kommunen en rekke upolitiske styrer, råd og utvalg som har ansvar og arbeidsoppgaver innen et avgrenset område