Alle kommuner i landet skal etter plan og bygningsloven § 9-1 utpeke en representant som skal være talerør for barn og unge i plan og bygningssaker.
Representanten har møteplikt i kommunens planutvalg, samt i hovedutvalg for teknisk sektor. I Modum er disse slått sammen til ett utvalg.

Barn og unges representant kan avgi egen høringsuttalelse i de forskjellige planprosessene. Det er viktig at barn og ungdom, og de som jobber for deres rettigheter, vet om denne muligheten for å påvirke politikerne.

Ivar Ødegaard er  "Barn og unges representant i plan og bygningssaker". 
Han er ansatt som miljøarbeider ved Nordre Modum Ungdomsskole.
​Han kan nås på epost: ivar.odegaard@modum.kommune.no 
eller på telefon: 901 09 603.