Er vannmåler i ustand hva gjør jeg da?

Ta kontakt med kommunen og foklar hva som er feilen, deretter ordner kommunen med en rørlegger som tar kontakt med deg for en avtale og bytting av vannmåler.

 

Hvorfor er det fakturert et langt høyere vannforbruk enn før? 

Sjekk om det kan være noen lekkasjer, eventuelt ta kontakt med kommunen for å få sjekket vannmåleren. Oppdager du en lekkasje kan det sendes inn en søknad til kommunen om å få redusert forbruket på kommunale avgifter hvis forbruket er 50 prosent høyere enn forrige år. Søknaden sendes pr post eller til e-post: fakturering@modum.kommune.no

 

Hvordan forholde seg etter vannlekkasje?

Har forbruket økt med mer enn 50 prosent sammenlignet med forrige år? Er årsaken til lekkasje reparert? Hvis ja på begge spørsmålene kan dere sende inn en søknad om reduksjon av forbruket på vann og avløp/kloakk. Søknaden bør inneholde adressen det gjelder, hva som har skjedd og hvor lenge det har vært hvis man vet noe om dette. Det bør legges ved faktura fra rørlegger, rapport fra rørlegger, forsikringssak eller eventuelt kvittering på kjøp av deler. 
Har dere ikke noe av dette kan dere uansett søke, men skulle det oppstå en ny lekkasje i inneværende år kan denne bli avslått siden det ikke er sendt inn noe som viser tidligere lekkasje er utbedret. Søknad sendes pr post eller til e-post: fakturering@modum.kommune.no