Privatpersoner, bedrifter og andre som skal koble seg til Modum kommunes vann og avløpsnett, kalt sanitærabonnement må ta kontakt med rørlegger eller entreprenør som skal søke om nødvendige tillatelse fra Modum kommune. Tiltakshaver må ta kontakt med byggesaksavdeling dersom tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Plan og bygningsloven

VA-normen Modum kommune

Søknad om sanitærabonnement

Avtalevilkår for Modum kommune

 

 

Det er ditt ansvar at rørleggerforetak har nødvendige kompetanse før arbeidet settes i gang. Foretaket skal være godkjent og det er krav om ADK-sertifikat. Ulovlig utført tiltak kan medføre ulemper og problemer for deg som eier. 
Det er ditt ansvar at dine private vann- og avløpsrør er tette og intakte. I forbindelse med vedtak om tilknytting til offentlig avløpsnett kan det være aktuelt å rehabilitere eller skifte ut eldre rør. 

Kostnadene knyttet til påkobling er det du som huseier som må betale. 

Når arbeidet er ferdig utført skal rørleggerforetaket sende sluttdokumentasjon til kommunen.