Avlesning av vannmåler gjøres 1 gang i året. Du vil få tilsendt varsel om avlesning på avlesningskort per post, e-post eller sms.
Har du ikke innstalert vannmåler skal du ikke foreta deg noe som helst. Da blir forbruket fakturert på grunnlag av bygningsareal som er vanlig.