Fra og med juli 2020 kan kommunen tilby å dele opp de kommunale avgiftene i flere terminer. 

Valgmulighetene er 2 ganger pr år (som nå, standard valg), 4 ganger per år eller 12 ganger per år. Ønsker du å endre dette, kan du sende beskjed om dette til: 
fakturering@modum.kommune.no