Vannmåleren er kommunens eiendom. Kommunen dekker derfor kostnaden til selve vannmåleren, mens du som bruker må betale for montering av målere. Husk at det er kun fagpersoner som skal innstalere vannmåler. Når det er behov for å bytte ut vannmåler, vil kommunen gjøre dette uten kostnad for abonnenten. 
Vannmåler skal instaleres av godkjent rørleggerfirma. Det betyr hvis du trenger en vannmåler, ta kontakt med en rørleggerfirma som da tar kontakt med kommunen og ordner en vannmåler for din bolig.