Avgift etter stipulert forbruk

Vann:

Bruksarealet Stipulert forbruk m3/år
0-60 m2 250 m3
60-160 m2 330 m3
160-240 m2 600 m3

Avgift betales i fohold til enhetspris for vann (kr/m3) angitt her: 

  Sats 2023
Vann, fast årlig gebyr pr. boenhet for bolig/for annen eiendom pr.vann- eller kloakkmåler 850 kr
Vann pr. m3 34,00kr
Gebyr for tilleggs vannmåler kr/år 700 kr