Vedlikehold av vannledningsnettet er et arbeid som pågår hele tiden og hvert år utfører vi rengjøring av vannledninger. Dette utføres for å beholde god drikkevannskvalitet for kommunens abonnenter. 


Rengjøring av vannledninger gjøres for å fjerne svært fint humusbelegg fra innvendig rørvegg. Uansett hvor godt kvalitet vannet har ut fra kilde og vannbehandlingsanlegg, inneholder alt vann større eller mindre mengder humus. Humus er naturlig organisk materiale. 


Vannledninger blir rengjort ved spyling eller ved pluggkjøring. Spyling skjer der hvor ledningsnettet ikke er bygget eller oppgradert for å kjøre plugg. Spyling foretas ved at vannledningen stenges for en kortere periode. Da løsner humusbelegget fra rørveggen og kan spyles ut ved bruk av store mengder vann. Pluggkjøring brukes der ledningsnettet er klargjort for slik vedlikehold. Egne plugger kjøres inn i korte ledningstrekk, og tar med seg humusbelegget ut. Det skjøres serier på flere plugger til vannet ikke er misfarget. 

Du som abonnement blir varslet når vi skal utføre vedlikehold av vannledningsnettet og som oftest skjer dette på natta. Det kan da oppstå noe farge på morgenen, men la kaldt vann renne til det er klart og fint igjen.