Alle som er tilkoblet kommunens vann- og avløpsnett skal betale vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk. 

Med en vannmåler kan du få større kontroll på eget vannforbruk. Derfor er det viktig å lese av vannmåleren og sende inn avlesning innenfor avlesningsperiode.

Eier du bolig uten vannmåler, må du betale ditt forbruk etter arealet som betyr at det kan bli veldig dyrt, derfor anbefaler vi at alle husstander setter inn vannmåler. 
Gjennomsnittlig bruker en person 50-70 m3 vann i året.

Registreringsskjema for vannmåler