Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis.

For å få autorisasjonsbevis må en være fylt 18 år og ha gjennomgått et obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave. I tillegg må det dokumenteres yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. 

Les mer om autorisasjon for bruk av plantevernmidler, kurs og kursoversikt på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Gi beskjed til landbrukskontoret dersom du har bestått eksamen eller fornyelsesoppgave. Autorisasjonen vil da bli registrert og bevis sendes ut.