Viltpåkjørsel

Viltpåkjørsler meldes til politiet på telefon 02800.
Det er svært viktig at en viltpåkjørsel meldes ifra umiddelbart.

Ved påkjørsel hvor viltet forblir på skadestedet er det viktig å la dyret få ro. Menneskers tilstedeværelse vil stresse det skadede dyret unødig, og det er viktig at man i slike situasjoner holder god avstand.

Dersom du må forlate stedet før personell er på plass, er det viktig at stedet er godt merket. 

 

Når man finner et dødt dyr

Ved funn av døde dyr langs riks- og fylkesveier skal du kontakte Statens Vegvesen på telefon 175. 
Dersom veien er kommunal, skal du kontakte Modum kommune på telefon 32 78 93 00

Forsikring ved viltpåkjørsel

Viltpåkjørsler fører ofte til skader på kjøretøyet. Dette dekkes gjerne over forsikringen, men for å unngå bonustap vil forsikringsselskapet normalt kreve en bekreftelse på at kjøretøyet har vært innblandet i en slik kollisjon. En slik bekreftelse kan du få ved å henvende deg til kommunen eller til poltiet.