I Modum er det i tillegg til den ordinære båndtvangstid, også båndtvang mellom 21.august og 30.september. 

Det er videre båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping.  Hunder skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

Det er også båndtvang hele året i etablerte boligområder, slik de vises i kommuneplanen. Det samme gjelder i handleområder, parkmessige områder, kirkegårder, ved skoler og i barnehager, samt i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon - som offentlige badeplasser, hovedturveier på Furumo og Øya i Vikersund. Dette følger av Forskrift om hundehold i Modum kommune.