Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo.  Adkomst til parken langs sti på vestsiden av friidrettsbanen.

Vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk, både i parken og langs turstiene rundt, og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. 

Ordensregler for parken finner du i menyen under.