Enkel kistegrav

En enkel kistegrav har plass til en kiste. Graven kan benyttes til en ny kistegravlegging etter det har gått minst tjue år, som er fredningstiden for kistegraver. Graven kan etter fredningstidens utløp festes mot videre betaling. 

Gravtypen finnes på alle gravplassene i Modum kommune.

Dobbelt gravsted

Ved tildeling av en enkel kistegrav kan det reserveres en tilleggsgrav ved siden av, til gjenlevende livsledsager som også ønsker kistegravlegging. Det må da betales festeavgift fra begravelsesåret for den graven som reserveres/festes.

Muligheten for et slikt dobbelt gravsted finnes på alle gravplassene i Modum.

Urnegrav

En ordinær urnegrav har fire plasser og kan etableres som en familigrav. Etter fredningstiden på tjue år, kan graven festes videre og brukes av flere generasjoner. 

Gravtypen finnes på Heggen, Åmot, Snarum, Gulsrud og Nykirke kirkegård.

Urnegrav med felles gravminne

En urnegrav med felles gravminne har fire sider, hvor hver side ansees som ett gravsted med plass til fire urner. Urnegraven kan dermed etableres som familiegravsted. Etter tjue år kan graven festes videre og brukes av flere generasjoner. 

Dette tilbudet kombinerer en tradisjonell familiegrav med en grav som er lettstelt, da gravplassforvaltningen er ansvarlig for beplantning og stell av graven.

Gravtypen finnes på Åmot kirkegård.

Navnet minnelund

Navnet minnelund gir deg en grav å gå til, som ikke krever stell eller forpliktelser, men som heller ikke er anonym. Selve graven markeres ikke, men navn og data på avdøde kan skrives inn på et felles minnesmerke. Ved minnesmerket kan pårørende sette ned blomster og lys. Gravplassbetjeningen sørger for stell og vedlikehold av stedet. 

Gravtypen finnes på Heggen og Åmot kirkegård.

Muslimsk gravfelt

På Åmot kirkegård har Modum kommune anlagt et gravfelt med geografisk retning som er egnet til muslimsk gravlegging.

Anonymt urnegravsted

På et anonymt urnegravsted er urnens plassering kun kjent for gravplassbetjeningen, som også sørger for stell og vedlikehold av området. 

Gravtypen finnes på Heggen og Åmot kirkegård.

Askespredning

Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det gis derfor ikke mulighet for å få navn og data på gravminne på gravplass dersom man har valgt askespredning. 

Her finner du bestemmelser som gjelder askespredning