Må graven ha et blomsterbed?

Det er ingen krav om å ha hverken gravminne eller blomsterbed på en grav, men dersom det opprettes har gravas\nsvarlige plikt til å sette i stand og vedlikeholde etter gjeldende regler. Plantebed som ikke stelles kan sås til av gravplassbetjeningen.

Regler for blomsterbed og annen dekorasjon

Foran gravminnet kan det opparbeides et plantefelt i høyde med bakken omkring, så bredt som gravminnet og slik at det stikker maks 60 cm fram, målt fra baksiden av gravminnet. I plantefeltet kan det settes lys, flagg, blomster o.l. til spesielle anledninger, hvis gjenstandene ryddes vekk etter bruk. Hvis det ikke er ønskelig med plantefelt skal området rundt gravminnet sås til med plen.

Det er ikke lov å plante vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Plantefeltet skal ikke dekkes med heller. Det er ikke lov å sette opp faste urner eller lykter i plantfeltet. Det er heller ikke lov å ramme inn plantefeltet med hekk, kantstein eller andre døde materialer. 

Planter, kranser og liknende materialer som brukes ved gravferd eller pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart. 

Ønsker du hjelp til beplanting og stell av graven?

Gravplassbetjeningen kan hjelpe deg med planting og stell på graven mot forskuddsvis betaling. Det betales for ett år av gangen. Stellet fortsetter til det sies opp. 

Det tilbys tre ulike typer stell:

  • Stell A - Planting av sommerblomster i juni, stell og vanning
  • Stell B - Planting av stemor til 17.mai, nyplanting av sommerblomster i juni og planting av lyng i september, stell og vanning. 
  • Stell C - Stell og vanning. Pårørende sørger for innkjøp og planting av blomster selv.

Stell og tjenester kan bestilles av den som er ansvarlig for graven. Bestillingen gjøres ved å ta direkte kontakt med Gravplasskontoret.

 

Gravlegat

Ved innbetaling av et bestemt beløp til et gravlegat, vil gravplassbetjeningen overta ansvaret for planting og stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Opprettelse av gravlegat gjøres ved å ta direkte kontakt med Gravplasskontoret.