Planstrategi for 2024 – 2027, vedtatt av kommunestyret i K-sak 38/24.

Les dokumentet her: Vedtatt planstrategi 2024-2027