Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 ble vedtatt av kommunestyret 9. desember 2022.

Trykk her for å komme til planen.