Boplassene i Gruveåsen

Den første bosetningen i Gruveåsen skjedde allerede i 1783, omtrent samtidig som driften av Koboltgruvene ble satt i gang. Kulturstien viser vei til ti av de gamle boplassene i området. I dag er bygningene borte, men steinrøysene vitner om at det en gang bodde folk her. Ved de enkelte stedene finner du informasjon som forteller hvem som bodde der og om deres livsvilkår. 

Her finner du kart over Kulturstien. 

Dagbruddene rundt

Blaafarveverket har tilrettelagt en rundtur langs mektige dagbrudd i et spennende kulturlandskap, skapt av menneskehender gjennom 120 år (1773-1893). Her kan du oppleve dagbruddene på nært hold, og nyte stillhetene og utsikten over hele gruveanlegget og Tyrifjorden. 

Se kart og mer informasjon om kulturstien her. 

Blaafaververket rundt

Blaafarververket Rundt går fra Værket opp langs Haugfossen, over brua og ned Malmveien, forbi pukkverket med vannhjulet og til Stigerboligen. Hvis vannføringen er for stor kan du dra deg selv over elva med en "ferge". Du finner fine utsiktspunkter langs stien, med informasjonstavler. 

Nymoen rundt

Nymoen Rundt viser hvordan folk bodde og levde ved Blaafarveverket. Stien er skiltet fra Haugfoss.

Gamle Kirkevei

Langs Gamle Kirkevei, fra Vikersund sentrum til Heggen kirke, kan du se og oppleve det gamle kulturlandskapet, og samtidig nyte utsikten til Norefjell og Vassfaret. Langs veien står det skilt, som forteller om stedsnavn og historie. 

Her finner du kart og mer informasjon om Gamle Kirkevei.

Furumo og Brunesmoane

På Furumo og Brunesmoane ligger det mange spennende kulturminner - 6000 år gamle helleristninger, fangstgroper fra 2000 år f.kr., kullgroper og jernvinner fra middelalderen, samt kullmiler fra nyere tid. Plakater på områder forteller om hvert enkelt kulturminne. 

Collettstien

April 2020: Grunnet sterk vind den seneste tiden, er det behov for opprydding av falne trær før stien anbefales benyttet!

Collettstien gir mulighet for vandring langs en gammel historisk sti fra den romantiske stilepoken i hagekunsten i Norge fra annen halvdel av 1700-tallet. Stien har utgangspunkt fra nordsiden av Collettbygningen på Rosthaug videregående skole, avdeling Buskerud. 

Skogstien på Nyfossum

Skogstien på Nyfossum er en fin og barnevennlig tursti som går i åsen sør for Nyfossum. Langs hele runden er det satt opp informasjonstavler som forteller om ulike ting som vedrører skogen, for eksempel tømmerhogst, jakt og friluftsliv. 

Øya i Vikersund

Modum historielag, Vikersund Fiske og Modum kommune har samarbeidet om å lage en historisk vandring på Øya i Vikersund. Stien starter ved enden av Vikersundbrua, går over Kattisbrua, langs Vikerfossen og tilbake.

Langs stien er det satt opp 14 informasjonstavler som blant annet tar for seg industrialisering, mølla og tømmerfløting i Modum kommune. 

Setrene i Holleia

Fra parkeringen ved Svartputt kan du følge merket sti mellom Bråtavollen - Gunnhusvollen - Hesjevollen - Svartputt og tilbake til utgangspunktet.

På Bråtavollen er det satt opp krigsminnesmerke som forteller om trefningen i 1944 som kostet seks menneskeliv. Det er satt opp informasjonstavle om seterlivet her og på nærliggende setrer.

Gunnhusvollen er en stor setervoll med gamle buer og med artsrik slåttemark og slåttemyr. Buskerud fylke og NIBIO har satt opp skjøtselplan for bevaring av disse. Her finnes det fjellbeiteplaner. 

På hesjevollen foregikk det setring fram til 1952. Den gamle seterbua i to etasjer er omgjort til hytte. Det er flere gamle skogshusvær og staller på vollen. Ved tjernet nedenfor finner du sjeldenheten myggblom, og i tjernet er det store salamandere.