Det er flotte muligheter for å sykle i Modum, i de store friluftsområdene, langs mindre trafikkerte veier og langs det utbygde gangveinettet i bygda. 

Merkede sykkelveier går fra Skotselv til grensen mot Sigdal, med avstikker til gruvene på Blaafarveverket. 

I Holleia er det gode muligheter for korte og lange turer langs skogsbilveier. Det samme gjelder Finnemarka, hvor man kan sykle tvers gjennom marka til Lier og Drammen. 

Allemannsretten gir syklster rett til å ferdes på stier og i utmark, forutsett at man opptrer hensynsfullt.
Norsk organisasjon for terrengsykling har egne stivettregler som du bør forholde deg til.